หน้าหลัก วารสารอาหารและยา
กองบรรณาธิการ
ส่งบทความออนไลน์
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
ติดต่อทีมงาน

 


ปีที่ 9 ฉบับที่ 3/2545 กันยายน - ธันวาคม 2545 / Vol.3 September - December 2002

ข้อควรรู้ทั่วไปในการใช้ ยาสมุนไพร
โครงการความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารและยาระหว่างชายแดนไทย-มาเลเซีย (จังหวัด-รัฐ) จังหวัดสงขลา
ความปลอดภัยจาก การใช้เครื่องสำอางผสม (AHAs)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2/2545 พฤษภาคม - สิงหาคม 2545 / Vol.2 May - August 2002
เมธิลเฟนิลเดทกับการใช้ในทางที่ผิด
หมูยอ เสริมใยอาหาร
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
การจัดระเบียบเพื่อสร้างระบบที่ดีในการโฆษณาเครื่องสำอาง
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1/2545 มกราคม - เมษายน 2545 / Vol.1 January - April 2002

การศึกษาการใช้สารห้ามใช้ในอาหาร ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
อาหารและโภชนาการสำหรับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
ทิศทางงานวิจัยของ อย. ในศตวรรษที่ 21

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3/2544 กันยายน - ธันวาคม 2545 / Vol.3 September - December 2001

ความปลอดภัยของอาหารและกระแสโลกาวิวัฒน์
มาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ
ปัญหาเครื่องสำอาง : ถึงเวลาหรือยังกับการเปลี่ยนแปลง

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2/2544 พฤษภาคม - สิงหาคม 2544 / Vol.2 May - August 2001

น้ำแร่ธรรมชาติและการพัฒนามาตรการการควบคุมตามแนวทางสากล
อาหารตัดแต่งพันธุกรรมกับการแสดงฉลาก
ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (ศพช.)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1/2544 มกราคม - เมษายน 2544 / Vol.1 January - April 2001
ยาต้านจุลชีพ
อะลาร์ในแอปเปิลมาอีกแล้ว
โรคสมองฝ่อ
การศึกษาอนาคตด้านการสาธารณสุข
ปีที่ 7 ฉบับที่ 3/2543 กันยายน - ธันวาคม 2543 / Vol.3 September - December 2000
โรคอ้วนและปัญหาการใช้ยาลดความอ้วนในประเทศไทย
รักษ์ฟัน รู้จักยาสีฟัน
อย. บริการข้อมูลทางอินเตอร์เนต
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2/2543 พฤษภาคม - สิงหาคม 2543 / Vol.2 May - August 2000
เรื่องของอีคิว
Contact lenses
Liposomes : การใช้ยาและเครื่องสำอาง
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1/2543 มกราคม - เมษายน 2543 / Vol.1 January - April 2000
ถุงยางอนามัย
ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ ปลอดภัยแน่
อย. กับเศรษฐกิจพอเพียง
โอโซน...ทำพิษแล้วซิ
เครื่องถ่ายภาพ โดยใช้สนามแม่เหล็ก
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับถุงยางอนามัย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3/2542 กันยายน - ธันวาคม 2542 / Vol.3 September - December 1999
เกร็ดความรู้ด้านยาสำหรับสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร
ดื่มน้ำจากก๊อกประปาภายในบ้าน
ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรจะควบคุมอย่างไร
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2/2542 พฤษภาคม - สิงหาคม 2542 / Vol.2 May - August 1999
ยา-เครื่องสำอาง ต่างกันอย่างไร
ยาถ่ายใช้ได้ไม่บ่อยอย่างที่คิด
การพัฒนาและรักษาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการของกองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
สำนักงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โฆษณากับมายาเทคนิค
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1/2542 มกราคม - เมษายน 2542 / Vol.1 January - April 1999
เลือกขนมอย่างไรให้ลูกรัก
สำนักงานประสานการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
กาเฟอีน..มิใช่มีแต่ในกาแฟ
โครงการประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง "ดูฉลากก่อนซื้อ"
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-3/2541 มกราคม - ธันวาคม 2541 / Vol.1-3 January - December 1998
บทบาทเภสัชกรร้านยา
ยาลดความอ้วน...?
น้ำบริโภค...?
เครื่องสำอาง...กับ...จุดซ่อนเร้น
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2-3/2540 พฤษภาคม - ธันวาคม 2540 / Vol.2-3 May - December 1997
การขอเป็นห้องปฏิบัติการรับรองทดสอบถุงยางอนามัยตามมาตรฐานสากล
เครื่องสำอางกับสรรพคุณทำให้ผิวขาวขึ้น
อันตรายของยาลดความอ้วนต่อหัวใจ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1/2540 มกราคม - เมษายน 2540 / Vol.1 January - April 1997
แนะนำโรงงานต้นแบบน้ำบริโภค
การแพ้น้ำยางหรือยางธรรมชาติ
เภสัชกรชุมชน และการวัดคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพบทบาทใหม่ที่ท้าทาย
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3/2539 กันยายน - ธันวาคม 2539 / Vol.3 September - December 1996
เครื่องสำอางกับโรคสมองฝ่อ
MEDWATCH คืออะไร
ต่างหูแม่เหล็กลดน้ำหนักได้จริงหรือ

ต้องการอ่านวารสารฉบับปัจจุบัน [click here] | ต้องการอ่านวารสารฉบับเดิม ช่วงปี 2546-2556 [click here]